دکتر مجازی - مشاهیر

هریسون فورد (ایندیانا جونز): اعطای قدرت به کسانی که به علم باور ندارند را متوقف کنید

هریسون فورد (ایندیانا جونز): اعطای قدرت به کسانی که به علم باور ندارند را متوقف کنید

برای به حداکثر رساندن تمرکز و دستیابی به اهداف، استراتژی دو لیستی وارن بافت را امتحان کنید

برای به حداکثر رساندن تمرکز و دستیابی به اهداف، استراتژی دو لیستی وارن بافت را امتحان کنید

آگهی درگذشت استیون هاوکینگ: زندگی‌ که با نبوغ و بدبختی تعریف شده بود

آگهی درگذشت استیون هاوکینگ: زندگی‌ که با نبوغ و بدبختی تعریف شده بود

آگهی درگذشت استیون هاوکینگ: زندگی‌ که با نبوغ و بدبختی تعریف شده بود

عکاس استیون هاوکینگ زمانی که در مقابل او بر روی شاتر دوربینش کلیک کرد، فریاد زد: ” حیرت آور است! بسیار زیباست! استاد، شما یک پادشاه هستید! شما پادشاهید! “ اولین بار استاد استیون هاوکینگ را در جشن تولدی که…