دکتر مجازی - علوم عصبی

آیا تعامل با حیوانات خانگی میتواند سطح استرس را کاهش دهد؟

آیا تعامل با حیوانات خانگی میتواند سطح استرس را کاهش دهد؟

روشی که یک نورون، اطلاعات را پردازش می‌کند، هیچ‌گاه یکسان نیست

روشی که یک نورون، اطلاعات را پردازش می‌کند، هیچ‌گاه یکسان نیست

صدا، کلید اهمیت بخشیدن به کلمات در مغز ماست

صدا، کلید اهمیت بخشیدن به کلمات در مغز ماست

آیا خودکشی یک بیماری است؟

خودکشی عامل بیش از ۴۲۰۰۰ مرگ درسال در آمریکا است، که این کشور را از نظر آمار خودکشی به رتبه  دهم در بین کشورهایی با بیشترین میزان خود کشی رسانده است. پژوهش ها راهی برای یافتن دارویی علیه آنزیمی هستند…

بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی خود را در شبکیه نشان می‌دهند

بیماری‌های مربوط به سیستم عصبی مرکزی ممکن است خود را در شبکیه نمایان کنند. محققین دانشگاه فنلاند غربی نشان دادند که تغییرات شبکیه‌ای زودتر از تغییرات مغزی خود را نشان می‌دهند. با ما همراه باشید.