دکتر مجازی - اوتیسم

نورونهای مشتق از سلولهای بنیادی مبتلایان به اوتیسم، بصورت متفاوتی رشد می‌کند

ورونهای مشتق از سلولهای پوستی افرادی که با اختلال طیف اوتیسم دست و پنجه نرم می‌کنند و افرادی که به این اختلال مبتلا نیستند، الگوهای رشدی و تکاملی متفاوتی از خود نشان می‌دهند.