دکتر مجازی - سلامت روان

مشکلات روحی بعد از مهاجرت توسط فکرتو بساز منتشر شد

اخیرا فیلمی را در اینترنت مشاهده کردم که برای من خیلی جالب بود. خبرنگار از مردم راجع به مهاجرت می پرسید. اکثر افراد تمایل شدید به مهاجرت داشتند. اما راجع به مشکلات روحی بعد از مهاجرت هیچ اطلاعاتی نداشتند. حتی…