دکتر مجازی - مغز

آیا فکر کردن کالری می‌سوزاند؟

شما روز جمعه‌تان را صرف بازی کردن، گشت زدن در شبکه‌های اجتماعی و نگاه کردن به تلویزیون میکنید.اما روز شنبه داستان دیگری دارد، سرکار میروید و باید ایده‌های خلاقانه ارائه دهید و فعالیت‌های مغزی بیشتری انجام دهید.اما آیا این استفاده…

نورون میوه گل رز: دانشمندان سلول کاملاً جدیدی را در مغز کشف کردند

در یک الحاق اسرارآمیز به خانواده‌ی سلول‌های مغزی، دانشمندان یک نوع نورون جدید کشف کردند که یک بخش متراکم مرکزی و زوائد انبوه دارد. این سلول در انسان وجود دارد ولی به نظر می‌رسد در موش حضور نداشته باشد. این…