دکتر مجازی - مو

آیا لیزر کردن مو‌های زائد دائمی است؟

دیشب موهای زائد خود را تراشیدید، اما الان که صبح شده است دوباره محصول جدید رشد کرده است! به شکل ناخوشایندی صبح آنها را می‌بینید و می‌فهمید که کارتان نتیجه‌ای نداشته است. برای همین شما تصمیم می‌گیرید که صبح‌های آن‌ها…