دکتر مجازی - هروئین

استفاده از واکسن برای ترک اعتیاد

اکنون که مرگ ناشی از اعتیاد به هروئین در آمریکا به شدت افزایش یافته است، گروهی از محققان اعلام کرده‌اند که احتمالا به ساخت واکسنی که بتواند جلوی خواص بسیار معتاد‌کننده این ماده را بگیرد، قدمی نزدیک‌تر شده‌اند. محققان موسسه…

آمار خودکشی با هروئین!

ماده ای مخدر بنام هروئین در خودکشی بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش چشم گیری داشته است. به طوری که ۱۹ % از خود کشی ها در آمریکا مربوط به اوور دوز با هروئین است. فنتانیل(Fyntanil)، که نام خیابانی…