انتشار این مقاله


بهترین راه درمان افسردگی چیست؟

تغییر افکار منفی و نگرش واقع‌بینانه‌تر به دنیای پیرامون، به بهبود افسردگی کمک می‌کند.

تغییر افکار منفی و نگرش واقع‌بینانه‌تر به دنیای پیرامون، به بهبود افسردگی کمک می‌کند. طبق مطالعه‌ی صورت گرفته، تغییر طرز فکر افراد بهترین راه درمان افسردگی و غلبه بر آن است. تکنیک‌های شناختی می‌توانند به تغییر الگوهای منفی تفکر کمک کنند. دکتر Daniel Strunk، نویسنده‌ی اول مطالعه، بیان کرد:

نتایج ما نشان می‌دهند در واقع استراتژی‌های شناختی بود که طی هفته‌های اول درمان رفتاری‌-شناختی به بیماران کمک کرد.


بیشتر بخوانید: 


این مطالعه شامل ۷۰ بیمار بود که افسردگی ماژور در آن‌ها تشخیص داده شده و توسط درمانگرهای شناختی تحت درمان قرار گرفته بودند. نتایج نشان داد تمرکز اولیه بر تکنیک‌های شناختی نسبت به تکنیک‌های رفتاری، با بهبودی بهتر افسردگی ارتباط دارد. تکنیک‌های شناختی معمول شامل بررسی افکار منفی و اجرای آزمایش‌های فکری است. تکنیک‌های رفتاری نیز شامل برنامه‌ریزی برای انجام کارهایی است که بیمار از آن‌ها لذت می‌برد. این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که بهتر با درمانگر همکاری کرده و تعهد بیشتری نسبت به درمان داشتند، نتیجه بهتری از درمان گرفته بودند. دکتر Strunk اذعان کرد:

اطلاعات ما نشان می‌دهند در صورت بیمار بودن، اگر تعهد کامل به فرآیند درمان داشته باشید، درمان برایتان مؤثرتر واقع خواهد شد.

این مطالعه بخشی از پروژه‌ی تحقیق در مورد میزان اثر درمان شناختی بود. در واقع هدف فهم این نکته بود که آیا درمان شناختی موجب تغییر عمقی در نگرش اساسی افراد می‌شود یا این که مهارت‌هایی در اختیار افراد قرار می‌دهد که بایستی به مرور زمان آن‌ها را تمرین کنند. درمان رفتاری-شناختی هم افکار و هم رفتارها را مورد هدف قرار می‌دهد؛ اما احتمالاً در وهله‌ی اول، جنبه‌ی شناختی درمان مؤثرتر است.

در نمونه‌‌ای که ما از بیماران تحت درمان با درمان شناختی داشتیم، تکنیک‌های شناختی اثر مثبت در کاهش علائم افسردگی داشتند؛ اثراتی بهتر از تکنیک‌های رفتاری.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید