دکتر مجازی - آنمی

بیماری MGUS

نگاه کلی بیماری گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامشخص یا MGUS نوعی بیماری است که در آن یک پروتئین غیرطبیعی به نام پروتئین مونوکلونال یا پروتئینM در خون وجود دارد. این پروتئین در پلاسماسل‌های موجود در مغز استخوان ساخته می‌شود. این…