دکتر مجازی - بیوپسی

بیوپسی سوزنی چیست؛ چه عوارضی دارد و چگونه انجام می شود؟

بیوپسی سوزنی روشی است برای بدست آوردن نمونه سلول از بدن شما برای آزمایش انجام می شود. روش های معمول بیوپسی سوزنی شامل آسپیراسیون سوزن ریز و بیوپسی سوزن هسته است. بیوپسی سوزنی ممکن است برای گرفتن نمونه بافت یا…