دکتر مجازی - سکته قلبی

حمله قلبی

نگاه کلی حمله قلبی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون قلب مسدود شود که اغلب ناشی از تجمع چربی، کلسترول و دیگر مواد که پلاکی در عروق تغذیه کننده قلب(عروق کرونری)تشکیل می‌دهند. جریان خون قطع شده می‌تواند به قسمت‌هایی از…

کاردیومیوپاتی

نگاه کلی کاردیومیوپاتی یک عارضه عضله قلبی است که کار قلب را برای پمپ خون به دیگر نقاط بدن سخت می‌کند. کاردیومیوپاتی می‌تواند منجر به نارسایی قلبی شود. انواع اصلی کاردیومیوپاتی عبارتنداز کاردیومیوپاتی اتساعی، محدود کننده و هیپرتروفیک. درمان این…