دکتر مجازی - شیر مادر

استعمال دخانیات، عادت‌های تغذیه‌ی پستانی (تغذیه از طریق شیر مادر) را متاثر می‌کند

مادران جدیدی که در معرض دود سیگار در خانه‌هایشان قرار دارند، زودتر از مادرانی که در معرض دود دست دوم قرار نگرفته‌اند، تغذیه پستانی را متوقف می‌کنند