دکتر مجازی - فشارخون بالا

مصرف متامفتامین‌ها خطر سکته‌ی مغزی را افزایش می‌دهد

مصرف متامفتامین‌ها ممکن است خطر سکته‌ی مغزی در بین جوانان را افزایش دهد. مصرف متامفتامین بیش‌تر به نوعی از سکته‌ی مغزی که باعث خونریزی در مغز می‌شود، سکته‌ی هموراژیک، ارتباط داده می شود. سکته‌ی هموراژیک مخالف سکته‌ی ایسکمیک که در…