دکتر مجازی - قلب

محققان ارتباط مستقیم بین کلسیم و کلسترول را کشف کردند

وقتی به مقدار کافی کلسترول در سلول وجود نداشته باشد، مکانیسمی که درون آن وجود دارد این شرایط را احساس کرده و سیستم را روشن می کند تا کلسترول بیشتری تولید کند. چیزی که ما پیدا کردیم این است که…