دکتر مجازی - هوش مصنوعی

روایت مغز: علوم شناختی

مقدمه علوم شناختی (cognitive sciences) به عنوان یک جنبش روشنفکرانه در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، که با عنوان انقلاب شناختی نیز شناخته می‌شود. شاید تاریخ علوم شناختی قوی ریشه در متون فلسفی یونان باستان دارد. اعتقاد بر این است که…

هوش مصنوعی، بر دقت بررسی‌های چشم می‌افزاید

محققان QUT تکنیکهای آموزش عمیق هوش مصنوعی (AI) را بمنظور طراحی روش دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر برای بررسی تصاویر پشت چشم به کار برده‌اند. این تصاویر متخصصان را در شناسایی بهتر و بررسی بیماری‌های چشم، مانند گلوکوم و دژنراسیون…

اولین واحد بیمارستانی هوش مصنوعی در لندن راه اندازی شد

در بیمارستان هوش مصنوعی در پنج مرحله از درب ورودی تا پذیرش، عکس من گرفته شد، چهره من در سیستم ذخیره شده و یک شماره شناسایی به من اختصاص داده شد. در ادامه، در این بیمارستان هوش مصنوعی با تکنولوژی…