دکتر مجازی - هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، بر دقت بررسی‌های چشم می‌افزاید

محققان QUT تکنیکهای آموزش عمیق هوش مصنوعی (AI) را بمنظور طراحی روش دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر برای بررسی تصاویر پشت چشم به کار برده‌اند. این تصاویر متخصصان را در شناسایی بهتر و بررسی بیماری‌های چشم، مانند گلوکوم و دژنراسیون…

اولین واحد بیمارستانی هوش مصنوعی در لندن راه اندازی شد

در بیمارستان هوش مصنوعی در پنج مرحله از درب ورودی تا پذیرش، عکس من گرفته شد، چهره من در سیستم ذخیره شده و یک شماره شناسایی به من اختصاص داده شد. در ادامه، در این بیمارستان هوش مصنوعی با تکنولوژی…

مطالعه روی ۸۰۰ میلیون توئیت، چرخه روزانه مشخصی را در الگوهای فکری ما یافته است

با توجه به یافته های جدید منتشر شده در PLOS ONE، حالت تفکر ما در اوقات مختلف شبانه روز تغییر و از یک الگوی ۲۴ ساعته پیروی می‌کند. محققان دانشگاه بریستول توانستند با آنالیز هفت میلیارد کلمه مورد استفاده در…