دکتر مجازی - پرتو درمانی

انواع روش‌های درمانی سرطان

روش‌های درمانی زیادی برای سرطان وجود دارد که با توجه به نوع سرطان و سطح آن، پزشک روش‌درمانی مناسبی را انتخاب خواهد کرد. جراحی در این روش، جراح توده‌ی سرطانی را از بدن پاک می‌کند. پرتو درمانی (Radiation Therapy) در روش رادیوتراپی…