دکتر مجازی - کرون

بیماری کرون

نگاه کلی بیماری کرون یک عارضه التهابی روده است. این بیماری سبب التهاب مجرای گوارشی شده و منجر به شکم درد، اسهال شدید، خستگی، کاهش وزن و سؤتغذیه می‌شود. التهاب ناشی از بیماری کرون می‌تواند در قسمت‌های مختلفی از مجاری…

مسمومیت غذایی باکتریایی پشت پرده بیماری کرون

با استفاده از مدل مصنوعی بیماری کرون در موش محققان کشف کردند که مسمومیت گوارشی معمول ایجاد شده توسط باکتری، رشد اشرشیاکلی های خاص (AIEC)که عامل بیماری کرون میباشند را سرعت می بخشد. حتی بعد از اینکه موش ها باکتری…