دکتر مجازی - یادگیری

موسیقی چگونه مغز را به یادگیری تشویق می‌کند

انسانها از زمان های بسیار دور به خلق، گوش فرا سپردن و رقص همراه با آثار موسیقی پرداخته‌اند؛ و این هنر به راحتی می‌تواند حالات روحی ما را تسکین بخشیده یا ارتقا دهد. مطالعه جدید نشان می‌دهد چه چیزی باعث…