دکتر مجازی - کاهش وزن

چگونه ۸ برابر بیشتر از حالت معمول وزن کم کنیم؟

چگونه ۸ برابر بیشتر از حالت معمول وزن کم کنیم؟

دلیل چاقی پس از کاهش وزن چیست؟

دلیل چاقی پس از کاهش وزن چیست؟

کشف هورمون “گرلین “که استعداد چاقی را در برخی افراد ثابت می کند!

یکی از سخت‌ترین کارها برای هر فرد در فصل تعطیلات کنترل وزن است . چهره و بوی غذاها خودداری از خوردن آن‌ها را سخت می‌کند . یکی از عوامل دخیل در این گرسنگی هورمونی است که از معده آزاد می‌شود…