دکتر مجازی - اثرات بی خوابی

نور مصنوعیِ حاصل از ابزار دیجیتالی، باعث کاهش کیفیت‌ خواب می‌شود

مطالعه‌ی جدیدی که توسط محققان دانشکده بینایی‌سنجی دانشگاه هوستون، صورت‌گرفته است، نشان‌داد که نور آبی که از این ابزار ساطع می‌شود، می‌تواند در شیوع گسترده‌ی اختلالات خواب نقش داشته‌باشد.

چرا بعد از بیدار شدن همچنان احساس خواب آلودگی می‌کنیم؟

آلارم ساعت زنگ می‌خورد، بیدار می‌شوید، اما هنوز هم خواب‌آلود هستید، چرا؟ صبح‌ها خواب‌آلود بودن هیچ حسی بوجود نمی‌آورد ولی اگر شب ۸ ساعت کامل خوابیده باشید، آیا نباید سرحال، باانرژی و حواس جمع بیدار شوید؟