دکتر مجازی - پروتئین

منظور از غذا خوردن تمیز چیست؟

اصول غذا خوردن تمیز شما را به مصرف بیشتر غذاهای کامل مانند میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین‌های سبک، دانه‌های کامل و چربی‌های سالم کمک می‌کند و غذاهای فرآوری شده به شدت پردازش شده، شیرینی و دیگر مواد غذایی بسته بندی شده را…

میزان پروتئین مورد نیاز روزانه برای هر فرد چقدر است؟

روزی چقدر پروتئین مصرف کنیم؟ ورزشکاران و بدن سازان برای بطری های شیکر پر از پودر پروتئین، بسیار مورد انتقاد قرار می‌گیرند – اما آیا واقعا مستحق آن هستند؟ مانند بسیاری از ما،آنها فقط سعی دارند بدن خود را به…