دکتر مجازی - کابوس

کابوس در کودکان

چرا فرزندم کابوس می‌بیند؟ کابوس چیست؟ آیا این مسئله نشان دهنده یک مشکل و مسئله جدی در کودک من است؟ این ها سوالاتی است که اکثر والدین از من می‎پرسند.

آیا همه خواب می‌بینند؟

همه خواب می‌بینند-حتی کسانی که معتقدند خوابی نمی‌بینند و خواب‌هایشان را به یاد نمی‌آورند. این مقاله با توجه به تحقیق صورت گرفته توسط محققان فرانسوی تهیه شده است.

اختلال کابوس شبانه

نگاه کلی کابوس شبانه رویایی مزاحم است که در رابطه با افکار منفی مانند اضطراب یا ترس که فرد را  از خواب بیدار می‌کند. کابوس در کودکان شایع است، اما می‌تواند در هر سنی رخ دهد. اما کابوس‌های گاه به…