دکتر مجازی - آلرژی

مصرف پروبیوتیک‌ و روغن ماهی در دوره بارداری بروز آلرژی در فرزند را کاهش می‌دهد

یک بررسی در بین ۱۵۰میلیون مادر نشان داد که مصرف برخی مکمل‌ها در طول دوران بارداری در آینده مانع از بروز آلرژی در فرزند می‌شود درحالیکه پرهیز از مصرف آجیل در دوره بارداری چندان تاثیر مثبتی بر عدم بروز آلرژی…