دکتر مجازی - بیماری

گوشت مغزپخت ممکن است برای فشار خون‌تان مناسب نباشد

ممکن است بخواهید دوباره در مورد اینکه چه حد می خواهید استیک شما پخته شود تأمل کنید. یک مطالعه‌ی مقدماتی نشان می‌دهد که افرادی که استیک خود را بجای خام (نیم پز)، مغزپخت می پسندند ممکن است با اندکی افزایش…

زناني كه در خانه كار مي كنند با افزايش ميزان كاهش عملكرد ريه مواجه ميشوند

زناني كه در خانه كار مي كنند با افزايش ميزان كاهش عملكرد ريه مواجه ميشوند. طبق تحقیق جدیدی که به صورت آنلاین در ژورنال سیستم تنفسی مراقبت بحرانی پزشکی قفسه سینه در جامعه آمریکایی منتشر شد زنانی كه به عنوان…