دکتر مجازی - خواب کافی

دستورالعمل‌ های خواب

مقدار خواب مورد نیاز شما بستگی به عوامل مختلفی دارد - به ویژه سن شما. در حالی که نیاز به خواب به طور قابل توجهی در افراد متفاوت است، دستورالعمل‌هایی نیز برای تخمین میزان خواب کافی در سنین مختلف وحود…