دکتر مجازی - چشم

سرطان چشم می‌تواند به موقع تشخیص داده شود؟

سرطان چشم غیر معمول است، و تست‌های پیشنهاد شده کمی برای تشخیص این سرطان در افراد با ریسک اتبلا متوسط وجود دارد. همچنان، تعدادی از سرطان‌های چشم می‌توانند به موقع تشخیص داده شوند. ممکن است بعضی از پزشکان تست‌های سالیانه…