دکتر مجازی - BMI

پیش بینی احتمال ابتلا به سرطان با بررسی ذخیره چربی بدن، امکان پذیر است

مطالعه‌ی انجام شده توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در WHO مشخص کرد، افزایش ۱۱ سانتی متر به دور کمر احتمال ابتلا برخی سرطان‌های مرتبط با این ناحیه را تقریبا ۱۳ درصد و اضافه کردن ۸ سانتی متر دور باسن…