دکتر مجازی - اضافه وزن

آیا دیر غذا خوردن می تواند نقشی در ایجاد اضافه وزن و چاقی داشته باشد؟!

بر اساس یک مطالعه در مقیاس کوچک ارتباط مشخصی بین دیر غذا خوردن در روز و افزایش وزن وجود دارد. همان طور که انتظار می‌رفت آن‌هایی که دیرتر غذا می‌خوردند شاخص توده بدنی بالاتری داشتند و چربی بدنشان بالاتر بود.