دکتر مجازی - خستگی

هپاتیت آ

خلاصه هپاتیت‌آ یک عفونت بسیار مسری کبدیست که در اثر آلودگی با ویروسی با نام هپاتیت‌آ ایجاد می‌شود. این ویروس، یکی از انواع مختلف ویروس‌های مسبب هپاتیت می‌باشد که باعث التهاب کبد شده و توانایی عملکردی آن‌ را مختل می‌کند.…