دکتر مجازی - مرگ

پایان زندگی

هنگامی که شخص عزیزی از بستگانتان به مرگ نزدیک است، گفتگو درباره پایان زندگی می‌تواند ناراحت کننده ، سخت و دشوار باشد. با این حال، بحث در مورد مراقبت در پایان زندگی بسیار مهم است.

ویروس ابولا و ماربورگ

ویروس ابولا و ماربورگ عوامل بیماری تب همواراژیک هستند. از علایم اولیه این بیماری خونریزی شدید، تب، سردد و از کار افتادن اندام‌های بدن است. اغلب در نهایت این بیماری به مرگ میانجامد و تاکنون درمانی برای آن تایید نشده…