دکتر مجازی - نقرس

التهاب بورسا

تعریف بورسیت یا التهاب بورسا یک بیماری دردناک می‌باشد که کیسه‌های کوچک پرازمایعی که بورسا یا کیسه مفصلی نام دارد را، درگیر می‌کند. بورسا همانند بالشی برای استخوان‌ها، زردپی‌ها و عضلات نزدیک مفاصل است. بورسیت زمانی ایجاد می‌شود که بورسا…