دکتر مجازی - رویا

چرا رویا می‌بینیم؟

مغز انسان یک توپ خاکستری رنگ مرموز است. بعد از گذشت این همه سال، همچنان محققین خیلی از جنبه‌های آن را نتوانسته‌اند درک کنند و نمی‌دانند واقعا مغز چگونه کار می‌کند. محققین مطالعات زیادی بر روی چگونگی خواب و رویا…