دکتر مجازی - صفحه اصلی

جایگزینی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری با آزمایش‌های حیوانی جهت ارزیابی داروهای قلبی تکنولوژی

جایگزینی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری با آزمایش‌های حیوانی جهت ارزیابی داروهای قلبی

دید مصنوعی: افراد با چشم مصنوعی چگونه می‌بینند؟ تکنولوژی

دید مصنوعی: افراد با چشم مصنوعی چگونه می‌بینند؟

ساخت تخمدان مصنوعی که باروری را بعد از شیمی‌درمانی ممکن می‌سازد تازه‌ها

ساخت تخمدان مصنوعی که باروری را بعد از شیمی‌درمانی ممکن می‌سازد

چه قسمت‌هایی از مغز هنگام شنیدن موسیقی تحریک می‌شوند؟ روانشناسی

چه قسمت‌هایی از مغز هنگام شنیدن موسیقی تحریک می‌شوند؟

جدیدترین مقالات
روانشناسیمشاهده همه
روایت مغزمشاهده همه